Emelt szintű fizika érettségi mérési feladatainak eszközlistája

Hasznos segédanyagok a felkészüléshez:Juhász András: A 2017 . ÉVI EMELT SZINTŰ FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA MÉRÉSI FELADATAI

Általános mérőműszerek:

Elektromosság:

Áram, feszültség, Dc, Ac (minden méréshez ugyanaz a típus VOLTCRAFT VC170)  leírás

voltcraft

Tömeg, súly :

Digitális mérleg: Kern CM 1K

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A kísérletek fényképei:

1. Súlymérés

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


2. A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


3. Forgási energia mérése, tehetetlenségi nyomaték számítása

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


4. Tapadókorongos játékpisztoly-lövedék sebességének mérése ballisztikus ingával

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


5. A nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Audacity számítógépes akusztikus mérőprogram segítségével

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


6. Pattogó pingponglabda mozgásának vizsgálata Tracker videóelemző program segítségével

A program használata:  Analyzing Coefficient of Restitution Data Using Tracker – YouTube

Kamera: Philips (sebesség: 60 fps)

k61

A felvevőprogram: AmCap (letöltés)

Mintavideó


7. A hang sebességének mérése állóhullámokkal

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


8. Szilárd test és folyadék sűrűségének meghatározása

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


9. Szilárd anyag (alumínium) fajlagos hőkapacitásának (fajhőjének) meghatározása

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Balesetvédelem:

forro


10. Kristályosodási hő mérése

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


11. Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben

k11
12. Elektrolit elektromos ellenállásának vizsgálata

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


13. Az áramforrás paramétereinek vizsgálata

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


14. Zseblámpaizzó ellenállásának mérése Wheatstone-híddal

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


15. Félvezető (termisztor) ellenállásának hőmérsékletfüggése. Termisztoros hőmérő készítése

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Balesetvédelem:

forro


16. Hagyományos izzólámpa és energiatakarékos „kompakt” lámpa relatív fényteljesítményének összehasonlítása

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


17. A víz törésmutatójának meghatározása

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Balesetvédelem:

laser

18. A domború lencse fókusztávolságának meghatározása ún. Bessel-módszerrel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

19. A fényelhajlás jelensége optikai rácson, a fény hullámhosszának meghatározása

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Balesetvédelem:

laser


20. Napelemcella vizsgálata

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

A mérések listája: Letöltés

Az emelt szintű mérési feladatok elvárt időtartama

1. Súlymérés 15 perc
2. A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata 15 perc
3. Forgási energia mérése, tehetetlenségi nyomaték számítása 20 perc
4. Tapadókorongos játékpisztoly-lövedék sebességének mérése ballisztikus ingával 20 perc
5. A nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Audacity számítógépes akusztikus mérőprogram segítségével 15 perc
6. Pattogó pingponglabda mozgásának vizsgálata Tracker videóelemző program segítségével 20 perc
7. A hang sebességének mérése állóhullámokkal 15 perc
8. Szilárd test és folyadék sűrűségének meghatározása 15 perc
9. Szilárd anyag (alumínium) fajlagos hőkapacitásának (fajhőjének) meghatározása 15 perc
10. Kristályosodási hő mérése 20 perc
11. Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben 20 perc
12. Elektrolit elektromos ellenállásának vizsgálata 20 perc
13. Az áramforrás paramétereinek vizsgálata 15 perc
14. Zseblámpaizzó ellenállásának mérése Wheatstone-híddal 15 perc
15. Félvezető (termisztor) ellenállásának hőmérsékletfüggése. Termisztoros hőmérő készítése 20 perc
16. Hagyományos izzólámpa és energiatakarékos „kompakt” lámpa relatív fényteljesítményének összehasonlítása 15 perc
17. A víz törésmutatójának meghatározása 20 perc
18. A domború lencse fókusztávolságának meghatározása ún. Bessel-módszerrel 15 perc
19. A fényelhajlás jelensége optikai rácson, a fény hullámhosszának meghatározása 20 perc
20. Napelemcella vizsgálata 20 perc

Vizsgázóknak

  1. A vizsgázók számára fontos információ, hogy a szóbeli vizsga elméleti tétele nem kapcsolódik a mérési feladathoz, attól független. Így a mérés bemutatásakor a vizsgázónak össze kell foglalnia a méréshez kapcsolódó fizikai alapokat is.
  2. A mérések célja tételenként változó, lehet egy jellemző mennyiség meghatározása, fizikai összefüggés keresése, ellenőrzése, illetve függvénykapcsolat meghatározása.
  3. Mielőtt a mérés végrehajtásához kezdünk, ismernünk kell a megvalósítandó feladaton kívül a szükséges eszközök kezelésének módját és a biztonsági szabályokat is.
  4. Tisztában kell lennünk a mérési eszközök szakszerű és biztonságos használatával, az egészségre káros vegyszerek szabályos kezelésével, a lehetséges balesetek megelőzésének módjával. Általában elmondható, hogy minden mérés balesetveszélyt rejt magában. Ettől azonban nem félni kell, hanem a mérésmegkezdése előtt a körülményeket kell gondosan megtervezni, és munka közben a szükséges és kötelezőbiztonsági előírásokat minden körülmények között be kell tartani!
  5. A fizikában abszolút pontos mérés lehetetlen. A méréshez hozzátartozik a mérés hibájának megadása is. Ezt a mérési eljárás, a mérőeszközök érzékenysége ismeretében megbecsülhetjük.
  6. A mérőeszköz érzékenysége az a legkisebb egység, amelyet az eszközzel még mérni lehet. A mérés akkor pontos, ha meg tudunk mondani egy legkisebb értéket, amelynél a mért mennyiség biztosan nagyobb, és egy legnagyobb értéket, amelynél biztosan kisebb. Az így meghatározható eltérést a mérés objektív hibájának is nevezik. Minél szűkebb a megadott tartomány, annál nagyobb a mérés érzékenysége.
  7. A mérőeszköz leolvasásakor utolsó számjegyként mindig adjuk meg a becsült értéket is, így a mérési adatokból bármikor megállapítható, hogy milyen érzékenységű mérőeszközzel mértünk.
  8. Mérőkísérlet esetén törekedni kell a több mérés elvének biztosítására. A mérendő mennyiséget egymástól független módon többször meg kell mérni. Mérési adatként az ezekből meghatározható átlagértéket használhatjuk. A mérésre adott idő azonban nem korlátlan, aki eredményes akar lenni, annak be kell osztania az időt, hogy a feladatot befejezze. Erre a megismételt mérések számánál érdemes tekintettel lenni.
  9. A mérési adatokat minden esetben jól áttekinthető, további feldolgozásra alkalmas formában, legtöbbször táblázatban érdemes rögzíteni.
  10. Ha a mérés során lehetséges, több mérési adatot vegyünk fel, hogy a mérés eredménye grafikusan is kiértékelhető legyen. Ilyen esetben célszerű a teljes mérési tartomány egyenletes lefedése adatokkal.

Balesetvédelmi jelzések

balaset